kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel

Utställning

Syftet med hundutställningar är egentligen att man ska utvärdera hundars avelsresultat dvs deras avkommor, vad gäller exteriör och i viss mån temperament. Utställningar uppfattas nog dock mest som trevliga sociala sammankomster där det om man vill betrakta det så dessutom ingår ett spännande tävlingsmoment!

Hunden bedöms först i jämförelse med domarens personliga tolkning av rasstandarden och tilldelas då 'sufficient', 'good', 'very good' eller 'excellent'. Hund med diskvalificerande fel, tex temperamentsfel kan tilldelas 'disqualified', och kan hunden inte bedömas då den bara hoppar eller är alldeles för tjock kan den tilldelas 'cannot be judged - KEP'.
Hundar som fått very good och excellent tävlar sedan mot varandra och blir placerade 1-4 i varje klass. Hund av championkvalitet tilldelas 'ck'.
Alla hundar som fått ck tävlar sedan mot varandra och placeras 1-4 i bästa hanhunds- respektive tik-klass. Högst placerade hund som inte är champion tilldelas 'cert'. Tre cert behövs för att hunden ska bli champion.
Bästa hane och bästa tik tävlar sedan mot varandra om att bli bäst i rasen 'BIR'.
Vidare finns olika finaltävlingar för tex valpar, veteraner, jaktmeriterade hundar och slutligen tävlan om best in show - BIS!

Fullständiga utställnings- och championatsregler hittas hos SKK.

Officiella utställningar för field finns hos SKK och SSRK.
Inofficiella utställningar kan man hitta tex här, hos lokala kennelklubbar och lokala brukshundklubbar, samt hos FSK.

Video spaniel inför utställning

Filmer Hundutställning - så funkar det

Video 1 Video 2 dog show tips 1 no fuzz stack

 Video dog show tips 2 free stack

Video dog show tips 3 the lead

Video dog show tips 5 movement pattern

Video träna in fristående

video stå fritt

 Video handling workshop australia

Video stand without moving 

Video first show dog


Utställnings/ring/handler/socialträningar
i Sörmland-Uppland:
ULKK
SÖKK
Ringträning Roslagen
Helens hundkurser
Ringträning Etuna
hundkompetens

O'Shea
O'Shea fb

hundtränarna 
i Östergötland:
ringträning i ög
ÖKK

i väster:
VAKK
västkustens hundar
i Blekinge:

BKK
BKK fb
i Skåne:
ringträning i
SydskaKK fb
SYDSKAKK