kennel Ceben - field spaniel

Valpar/Puppies

Förhoppningsvis blir det valpar efter Brumma juni 2024!
Båda föräldrarna är rara trevliga individer som fungerar bra i vardagen. Båda är friska och hälsotestade ua enligt SKK:s och Fieldklubbens regler, rekommendationer och avelsstrategier

Field spaniel är en ovanlig ras och det föds inte många valpar, i Sverige bara ca fyra-fem kullar per år. Har du fastnat för rasen kan det hända att du behöver vänta ett tag och åka en bit innan du blir med field, men den som väntar på något gott...!
Själva behövde vi bara vänta knappt ett år innan vi kunde hämta vår första field, från Wales!🙂

Svenska och norska fielduppfödare se
här, här, här och här.
Mellan Sverige och Norge behövs ingen rabiesvaccination så valpar under tolv veckor får importeras/exporteras mellan de två länderna. Orkar du inte vänta på svensk/norsk valp? För import från andra länder än Sverige/Norge, till Sverige/Norge, krävs att valpen vaccineras mot rabies vid minst tolv veckors ålder och sedan väntar minst tre veckor.
Danska och finska fielduppfödare hittas här, här och här.
Fielduppfödare jorden runt: FB1,
FB2, FB3, FSK, NSK, SK, FIN, FSCN, FRA, SCF, SCS, ÖJK, FSS, FSSC, FSSA, FRFSC, MAFSC, AUST. 
En numerärt liten ras med liten genpool somfield behöver alltid tillskott av importerade hanhundar...! 😉
Glöm inte kontrollera att föräldradjuren är hälsokontrollerade före parningen, se här.
Införselregler här. Registrera valpen i SKK här.


läs om field spanieln
läs om Att köpa hund
läs om Din valp och
unghund


"Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper field spaniel.
Det avelsarbete som klubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att Du som valpköpare skall få en frisk och duglig hund. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt.
Det är därför viktigt att Du röntgar hundens höfter då den uppnått ett års ålder, ögonlyser (...) samt att Du gärna meriterar hunden på t.ex. mentalbeskrivning/jaktprov/utställning/viltspår(...).
Allt detta oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej.
Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att också nästa generation valpköpare har möjlighet att få en frisk och sund field spaniel.

Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper hanhund.

Field spanielrasen är numerärt så extremt liten att det är mycket svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära besläktade med varandra. Uppfödarna har oftast heller inte möjlighet att hålla med egna obesläktade hanar i den utsträckning som behövs.
På grund av detta måste alla field spanielhanar, även de som 'bara' är tänkta som sällskapshundar, räknas som potentiella avelshundar - just Din fieldhane också!
Därför är det extra viktigt att Du som hanhundsägare höftledsröntgar och ögonlyser-, samt ställer Din sunda och trevliga fieldhane till förfogande för avel, till likaledes sunda och trevliga tikar.
På så sätt hjälper Du till med field spanielrasens fortsatta överlevnad!
För mer information, kontakta Din uppfödare och Field Spaniel Klubben. 
Till sist vill vi önska Dig lycka till med Din field spaniel
(FSKs hemsida 2004-01-10: http://home.swipnet.se/~w-121182/ha_field.htm)

Brunskimmel (liver roan) valp 7 v.
Tv brun & vit valp, th liver roan (brunskimmel) valp.