kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel"När ska tiken paras?
Om man vet hur länge tiken brukar löpa kan man ha som en praktisk tumregel att låta para henne två till tre dagar innan hon slutar löpningen. Den tik som löper i tio dagar ska helst paras på dag 8 eller 9, den tik som löper i fjorton dagar på dag 12-13 och den tik som löper i 21 dagar  på dag 18-20 och så vidare. Man bör undvika att rikta in sig på att para tiken endast på den allra sista dagen i löpningen. Det är då risk för att flera av äggen har hunnit bli för gamla för befruktning. Det är en balansgång mellan att hitta den dag när alla ägg avgått och blivit mogna, och att undvika att vänta med parningen tills det har blivit för sent. Vissa tikar visar inte tydligt när de har gått ur löpningen, och en del kan tillåta parning trots att det är för sent. Bästa sättet att avgöra när tiken har gått in i efterlöpningsperioden (metöstrus) är att göra ett vaginalutstryk. (...)
Blodprov
En annan och säkrare metod att avgöra bästa parningsdag är att ta ett blodprov för mätning av dräktighetshormonet, progesteron. Detta ligger lågt under första delen av förlöpningen, för att börja stiga några dagar innan ägglossningen och därefter öka kraftigt (Figur 2). Man brukar ange att progesteronnivån vid tidpunkten för ägglossningen ligger runt cirka 15 nmol per liter. Två dagar senare när de första äggen hunnit mogna och det är dags att para tiken ligger progesteronnivån runt 30 nmol per liter. När tiken går ur löpningen brukar progesteronet ligga över 80 nmol per liter. Tiken ska alltså som regel paras när progesteronvärdet är mellan 30 och 75 nmol per liter, vilket visar att hon är i fertiliseringsperioden." https://www.canirep.com/tomma-tikar/
"Men det varierar och en del tikar kan fortfarande vara i höglöpning trots att progesteronet är så högt som 120nmol/L. Bästa sättet att avgöra när tiken har gått ur löpningen är att göra ett vaginalutstryk. Hur snabbt progesteronnivån stiger varierar från tik till tik, och är också avhängigt av hur lång löpning tiken har. En tik som kort löpning har en snabbare progesteronstegring än en tik som har en lång löpning. Progesteronprovet kan bara förutsäga nivån 2-3 dagar framåt i tiden. Tar man ett prov alltför tidigt så behöver man alltså ta ett nytt prov ett par dagar senare. Återigen är det alltså värdefullt om man vet hur lång löpning tiken brukar ha, för att inte behöva ta flera blodprover för progesteronbestämning.
Vaginalutstryk
Det är bortkastat att ta ett blodprov innan progesteronet alls ha börjat stiga. Jag brukar därför rekommendera att man först tar ett vaginalutstryk, och väntar med progesteronprovet tills dess att cellerna i utstryket är fullt förhornade, vilket visar att tiken är i slutet av förlöpningen eller i höglöpningen. Tyvärr kan man inte använda sig av vaginalutstryk för att avgöra bästa parningsdag. Vaginalcellernas utseende speglar inte alls progesteronstegringen utan är bara ett mått på löpningshormonets (östrogenets) nivå, och östrogenkurvan ser likadan ut även hos en tik som överhuvudtaget inte har någon ägglossning. Men med hjälp av utstryket kan man ändå avgöra om tiken är alldeles för tidig, eller om den har gått ur löpningen, vilket ju är en bra hjälp. Om man har möjlighet att testa tiken med en hanhund för att se när hon börjar ställa upp sig så kan detta också ge en god vägledning om när det börjar bli dags att ta ett blodprov för progesteronbestämning. Många tikar börjar visa parningsvilja när deras progesteron ligger på runt 20nmol/L. (...)
Dräktighetsperiodens längd. (...)
En tik som paras tidigt under löpningen kommer att ha en längre dräktighet än den som paras sent i löpningen. Om man beräknar dräktighetstidens längd från ägglossningens början så valpar nästan alla tikar på 63:e dygnet. Om man istället beräknar den från befruktningsperioden, det vill säga de bästa parningsdagarna, så valpar tikarna efter cirka 60 dagar."https://www.canirep.com/wp-content/uploads/2018/01/attlyckasmedparningen.pdf

Artiklar och kurser om avel och genetik / Articles and courses about breeding and genetics

Fb grupp med artiklar om avel och genetik / Fb group with articles about breeding and genetics

Hanhundslista field spaniel, se 'hanar' i menyn t.v. / List of Field Spaniel males in Sweden, Finland, Norway, Denmark - choose 'males' from the menu to the left 
Not updated - check out fleckenbase.de instead!

Några kennelklubbsstödda korsningar/projekt:
Some Kennel Club supported outcrosses/projects:
barbet
boxer

Inkorsning av annan ras även på numerärt stor ras? Se artikel om flat här
Crossbreeding even for a breed of larger numbers? See article about the flatcoat here.

The outcross that saved the Basset hound

Dispensregistrering SKK
”Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens (...) Dispens kan ges till exempel (...) i raser där avelsbasen blivit alltför smal eller där viktiga egenskaper som hälsa eller funktion behöver förbättras. Syftet med dispensregistrering är i första hand att kunna tillföra rasen presumtivt värdefulla avelsdjur.”

Ur SKK:s registreringsregler om raskorsning:
"X-register
Avelsarbete är en skapande och konstruktiv verksamhet som syftar till att bibehålla eller utveckla hundens egenskaper. (...) Inkorsning av annan ras är en metod för rekonstruktion som kan utnyttjas för att öka den ärftliga variationen vid inavelsdepression eller vid förlust av för rasen viktiga funktioner. (...)
Regler
1. Ansökan om att få göra korsparning i ovanstående syfte kan inlämnas av uppfödare, ras- och specialklubb. Ansökan ställs till SKKs Avelskommitté och ska inlämnas i god tid, helst senast sex månader före tilltänkt parning. Tillstånd till korsparning lämnas efter hörande av ras- och specialklubb. Godkännande ges inte i efterhand till korsning som företagits utan tillstånd.
2. Avkomma efter godkänd korsparning registreras i SKKs X-register.
3. X-registrerad hund har avelsförbud, men kan efter ansökan återparas med avsedd ursprungsras, varvid avkomman registreras i X-registret.
4. X-registrerad hund kan efter ansökan deltaga i utställning. Om hunden erhåller lägst Sufficient i kvalitetsklass, och i förekommande fall pris på bruks- eller jaktprov, kan omregistrering ske till SKKs hundregister." https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf


Dubbelparning
 
Ett för små raser bra beslut har SKK nu tagit. (2016) Nu är det helt fritt fram att göra dubbelparningar! 
Eller ja fritt fram är väl att ta i kanske - SKK säger i korthet att man ska meddela SKKs avelskommitté inom 7 dagar efter att dubbelparning har ägt rum, och för att registrera valparna ska föräldrar och valpar gentestas via blod. Läs om reglerna på SKKs hemsida.
I raser med liten genpool, som tex field, kan det vara bra att använda sig av dubbelparning för att på så sätt få chansen till flera fäder till en kull och därmed ökad genvariation. 
Och för en parningsmässigt knepig ras som field är det dubbelt bra att det nu är ok med dubbelparningar utan krångliga dispensansökningar långt i förväg! ;) Det är ju inte ovanligt att fieldarna inte riktigt får till en hängning, men man vågar inte chansa på att det inte 'blivit något' och åker då inte till någon annan hane med risk för att det skulle bli två fäder till kullen där man bara fått registrera valpar efter den ena hanen. Men nu är det ju ok med flera fäder, så man slipper riskera att det inte blir några valpar alls pga halvdan parning. 
AI är ju tyvärr något som inte funkar så bra på field, så det är kanske inte gärna något man satsar på. Är ju annars ett bra sätt att importera nya gener på. Och nu kan man ju göra likadant här - för att ha chans till nya gener och slippa riskera att det inte blir valpar kan man ju först köra AI, för att efteråt göra naturlig parning med inhemsk hane.
Japp kostar ju extra med dubbelparning oavsett variant, men, det öppnar ju upp möjligheter för en liten krångelras som field!