kennel Ceben - field spaniel

Välkommen till kennel Ceben!

Rochita - svart/black, Ceben Becka - svart/black, Winfarthing Frosted Primrose - brunskimmel/liver roan, Winfarthing Ice Rose - brun och vit/liver & white ticked, Ceben Åddha - leverbrun/liver, Ceben Xtrössel - brunskimmel/liver roan

My soul mate Tara on her last day at 15 years of age

 Fast med field sedan 1986!

Cia Norberg
kennelceben@gmail.com
073-7614408
facebook Cia
facebook knl Ceben
Vaxholm & Nyköping, Sweden


Updates June 22, 2024
Valpar väntas i juli!
Se mer här!

OBS! Jag är oregelbunden vad gäller att kolla meddelanden, och ibland försvinner de i cyberspace, så får du inte svar på länge hör av dig igen! 
NOTE I'm an irregular message opener, and they have also been known to be lost in cyberspace so if you don't get an answer, please try again!

Fina, Ådda, Alba, Xtrössel
Ceben Xtrössel
Ceben Åddha tittar på TV med bästa kompisen
Ceben Zintra och Pentwyn's Tii Pi
Ceben Xtrössel
Brun, brun & vit, svart, brunskimmel
Liver, liver & white ticked, black, liver roan.
Liver, liver & white ticked, black, liver roan.
Brun & vit, brunskimmel, svart, brun.
Liver & white ticked, liver roan, black, liver.

Confusing? See my colour page! Förvirrande? Se om färger på min färgsida!

Med tanke på miljö och djurvälfärd - Standardt innehåller animaliska råvaror enbart från Sverige/Norge.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Bozita Robur innehåller råvaror i "så stor utsträckning som det är möjligt från svenska producenter"
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Magnussons innehåller enbart svenska råvaror.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Doggy innehåller ”så stor andel svenska råvaror som möjligt”.
Tara 14 år
Tara 14 år
Tara 14 år
Tara 14 år
Tara 14 år