kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel

Beteende / Temperament

Field spanielns temperament

Sammanställning & översättning Cia Norberg 2001-01-20

Vad säger rasstandardena och hur presenterar rasklubbarna fieldens temperament?
OBS! Vår svenska standard är en översättning av den internationella från FCI och den i sin tur ska vara densamma som rasens hemlands standard, dvs den engelska. USA däremot är inte medlem i FCI och har sin egen standa


SVERIGE

Standarden -
"UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Field spaniel är idealisk för jakt under bössan eller som kamrat på landsbygden. I storstadsmiljö passar den inte. Rasen är ovanligt foglig, aktiv, sensibel och självständig."
(SKKs standardkommitté 1997-09-02: Standard för field spaniel)

Field Spaniel Klubben -
"Temperament Field spanieln är livlig och glad, men ändå sansad och lugn. Den är jämn i humöret, stressar inte upp sig och den skäller mycket sällan, men pratar gärna. Field spanielns mest utpräglade drag är dess integritet. Det är inte en hund som ögonblickligen och reservationslöst accepterar vem som helst, detta gör att man får intryck av en viss värdighet hos fielden. Den får vara reserverad, men aldrig skygg. Field spanieln är mycket signalsäker. Behandlad med tålamod, bestämt men vänligt är den en mjuk hund som är mån om att vara till lags. Det är få som kan konkurrera med dem när det gäller tillgivenhet för ägaren, dock med ett friskt drag av småjäklighet. De är av naturen otroligt trogna sin ägare.
(…)
Jakt Field spanieln är en stötande och apporterande fågelhund. Den ska arbeta i zigzagmönster så nära jägaren att viltet alltid reses inom skotthåll. När villebrådet flyger eller springer upp och då skott lossas ska hunden stanna. Efter skottet ska den på kommando apportera bytet till jägaren. Fielden är envisare än de flesta spaniels - men de är också fridsammare. Rätt tränad - med tålamod, bestämt men vänligt - blir den en utmärkt jakthund."
(Field Spaniel Klubben 1995: FIELD SPANIEL)

STORBRITANNIEN

Standarden -
"Karakteristik
Idealisk för jakt under bössan eller som kamrat på landsbygden. Passar ej i storstadsmiljö.
Temperament Av ovanlig läraktighet, aktiv, känslig men självständig till sin natur."
(The Field Spaniel Society Year Book 1999: THE FIELD SPANIEL BREED STANDARD. Översättning Cia Norberg)

The Field Spaniel Society -
"Field spanieln är en riktig friluftshund; aktiv, outtröttlig, nyfiken, benägen att vara högljudd, och om den inte hålls helt sysselsatt, destruktiv. Den är inte en hund för den inbitne storstadsbon eller för de som jobbar hela dagen och lämnar hunden ensam i timtal. Då kan man vara säker på att fielden kommer att störa grannarna länge och ljudligt, eller uttrycka sin frustration genom att riva sönder stolsitsar, tugga på tofflor eller riva ner tapeter. Detta är en kärleksfull, känslig ras som tycker om att vara tillsammans med människor och ta del i allt som händer, dock är fielden en bra hundgårdshund så länge den har gott om utrymme, en stor rastgård och en kamrat att leka med. Nästan alla fieldar är begeistrade resenärer som älskar bilen och de är ofta nöjda med att bara sitta i den utan att åka någonstans. De är varken naturligt lydiga eller snabblärda, utan måste läras från tidig ålder vad de får och inte får göra. Med skrik, slag eller någon annan form av våld kommer man ingenstans med en field. Stränga blickar och ord samt en rejäl omruskning när den gör något otillåtet fungerar vanligtvis. Bara för att din field lärt sig ett kommando ena dagen, tro inte att han tänker lyda även nästa dag. En field behöver verkligen kunna sin läxa ordentligt innan man kan lita på att han gör vad man säger. Till och med då, är hans sinne för humor och vilja att få folk att skratta sådant att han glömmer allt han lärt sig och gör något alldeles tokigt.
(…) Rasen har ett väl utvecklat sinne för humor, älskar att vara till lags och få beröm, är viljestark och har ett friskt drag av småjäklighet, men med en älsklig och tillgiven natur.
Field spanieln är en sann ‘dual purpose’ spaniel och de som vinner i utställningsringen gör en lika bra prestation i jaktmarkerna. Om man startar träningen i ung ålder och tränar långsamt och med omdöme så blir en stor majoritet av rasen bra jakthundar. De är utmärkta för jakt under bössan, har en alert näsa, är villiga att forcera de tätaste snår, utmärkta i vatten och är helt outtröttliga. De är oftast inte naturliga apportörer utan måste lära sig detta vid ung ålder, men när de väl lärt sig så sitter det i. De är mjuka i munnen och hanterar skadade fåglar bra."
(The Field Spaniel Society: HANDBOOK; An introduction to the Field Spaniel. Översättning Cia Norberg)

USA

Standarden -
"Temperament Ovanligt läraktig, känslig, skojfrisk, självständig och intelligent, med stort tycke för mänskligt sällskap. De kan vara något reserverade till att börja med. Allt uppvisande av skygghet, rädsla eller aggression ska bedömas mycket strängt."
(Approved August 14, 1990 - Effective September 30, 1990, Field Spaniel Breed Standard As Published By The American Kennel Club. Översättning Cia Norberg)

The Field Spaniel Society of America -
"Personlighet Fielden är en aktiv och vänlig hund som är älsklig och mån om att vara till lags. De är utmärkta med barn och andra djur, men kan vara något reserverade mot främlingar. Trots att de är alerta och kan ge varningsskall är fielden ingen vakthund, inte är de heller lämpliga hos de med krav på välstädat prydligt hem. De fäller säsongsbundet men endast i måttliga mängder, men deras stora simhudsförsedda (?! = övers. anm.) tassar intygar om rasens förtjusning i vatten, och deras dryckesvanor lämnar ofta golvet översvämmat. I överensstämmelse med deras apportglada natur så älskar fieldarna att bära omkring på saker. De tycker också om att resa, tenderar att snarka och kan ha mycket omfattande röstresurser.
För att utvecklas på bästa sätt bör unga fieldar tränas och ges möjlighet att uppleva så många icke hotfulla situationer som möjligt, inkluderande möten med olika människor och djur.
Jakt Trots att det på senare år knappt har avlats med tanke på jaktegenskaperna, så har fielden förblivit en utmärkt jakthund. När fielden tränats genomsöker den täta snår, stöter upp fågel såsom fasan, vaktel och berghöns med lätthet, och apporterar dem med mjuk mun. Deras utmärkta näsa och självständiga natur gör dem till en glädje som jaktkamrater.

Lydnadsprov Som många spaniels är fielden livlig och aktiv, och om de inte tränas kan de bli uttråkade och ställa till förtret. Hur som helst, samma självständiga natur som gör fielden till en bra jakthund, kan göra lydnadsträning till en intressant utmaning. Om fielden tränas med positiva metoder vid rätt ålder kan den bli en glad lydnadshund som når höga poäng.
Fieldens naturliga försiktighet och fridsamhet gör dem också utmärkta som terapihundar.
Agility Agilitysporten utnyttjar fieldens naturliga förmåga att med fart och skicklighet ta sig genom olika situationer som testar hundens mod och smidighet. Field spaniels glada natur och vilja att vara till lags gör att de passar speciellt bra för denna sortens aktivitet.
Spår Field spanielns naturliga iver att följa spår och dess vilja att vara ägaren till lags är en kombination som gör den till en utmärkt spårhund. Dess vädertåliga päls, kraftiga tassar och vattenpassion gör fielden utrustad att följa spåret genom skog, täta snår och över vattendrag, allt vad uppdraget kräver."
(The Field Spaniel Society of America: http://clubs.akc.org/fssa/breed-ov.htm; About the Field Spaniel. Översättning Cia Norberg)

Field spaniel kontra engelsk springer spaniel

”Likheterna ligger i att båda raserna är mycket mjuka till sin läggning, detta innebär att man får arbeta med konsekvens, tålamod och att rösten är det bästa instrumentet för beröm och bestraffning. Båda raserna är representanter för stötande apporterande hundar och aveln bör givetvis vara inriktad på att föra dom generna vidare. För att få en hund som fungerar bra inom denna typ av jakt krävs att man avlar på kontaktbarhet och dresserbarhet, spanieln ska arbeta med sin förare, inte självständigt och det är viktigt att lägga vikt vid detta i avelsarbetet. Då får man en hund som är mycket villig att vara till lags, är lättlärd och aktiv. Det innebär en hel del spring i benen och denna energi måste tas omhand på något sätt. Inte nödvändigtvis genom jakt men genom ett aktivt leverne, gärna med inslag av agility, lydnad eller viltspår. 

Båda raserna har ett stort behov att vara med sin flock, alltså sin/sina ägare, dom vill gärna att man spenderar 24 timmar tillsammans och eftersom det ofta inte är praktiskt möjligt ställer det krav på ensamhetsträning, en del individer upplever det som jobbigt i början att lämnas ensamma men med rätt träning i lugn takt så blir det sällan ett problem.

Skillnaderna på dessa två raser är inte så stora men en del saker finns. Springer Spanieln är lite mer okomplicerad än vad Fielden är. Det beror på att Field Spaniels inte alltid odelat kastar sig över alla nykomlingar, ett visst mått av "jag bryr mig inte" finns hos somliga individer medan Springern för det mesta äääälskar allt och alla. Det ger ett intryck av att Springern är mindre oroad av vad som händer runt omkring och Fielden ger mer akt på situationen den befinner sig i. Detta är ingenting som för den ena eller andra rasen leder till några problem utan det är bara ett faktum att dom är lite olika till sin läggning och man väljer ofta en ras som passar ens egen personlighet. Fielden är vad vi kallar mycket "språksäker", den försöker förstå varje situation och fungerar väldigt mycket i enlighet med det naturliga beteendet som finns hos vilda hundar. Field Spanieln är lite mer egensinnig än Springer Spanieln och detta gör all samvaro lite mer tålamodskrävande, på gott och ont, det är charmigt när man har tid och mycket frustrerande när man har bråttom.

Mjukt och lugnt hanterade ger både Engelsk Springer Spaniel och Field Spaniel en omåttlig mängd glädje och kärlek tillbaka.” (2019-04-29: http://www.kennelperiwinkle.se/293486629)

Från valp till veteran klicka här för att läsa

Jakt under bössan - Standarden säger bl.a. att fielden är ”idealisk för jakt under bössan” / ”Ideal for rough shooting”, men vad innebär då detta? Klicka här för att se filmen ’Jaktresan: rough shooting på Annelunds gård’. Klicka här för att se Svenska kennelklubbens film ’Jakt med hund’, vid 8.28 börjar det handla om jakt med spaniel.

Se här för fieldars resultat på BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) och MH (Mentalbeskrivning hund). BPH och MH är Svenska kennelklubbens officiella beteendebeskrivningar.


Living with the Field Spaniel click here to read

 Introduction click here to read

 Introduction to the Field Spaniel click here to read 

 A guide to working the Field Spaniel click here to read

 Hunting style click here to read

Breed profile: The Field Spaniel click here to read