kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel

om / about the Field Spaniel

Nedan kort introduktion till rasen.

Läs mer om fieldens 
beteende, färger, pälsvård/skötsel och standard 
i menyn till vänster!

Field spanieln är en numerärt mycket liten ras.

Under åren 2014-2018 föddes i genomsnitt knappt fyra kullar per år i Sverige, och i rasens hemland Storbritannien knappt nio kullar per år.

Att jämföras med tex cocker spaniel där ca ettusen individer registreras per år i Sverige och i Storbritannien över tjugotusen.

Field spaniel

Grupp 8 Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Historik

Rasen har utvecklats från gruppen landspaniel och har samma ursprung som cocker-, sussex- och springer spaniel. Här tog man tillvara de praktiska jaktegenskaperna och utvecklade en stötande och apporterande ras. Den utvecklades tyvärr till att bli en låg och lång hund med bristande jaktintresse. Under 1950-talet tog avelsarbetet ny fart och man korsade ännu en gång in engelsk springer spaniel. Rasen är fortfarande till antalet en mycket liten ras. 1974 kom den första hunden till Sverige. 1986 bildades Field Spaniel Klubben.

Användningsområde
Field spaniel är en stötande och apporterande fågelhund. Den ska arbeta i ett sicksackmönster så nära jägaren att viltet alltid reses inom skotthåll. När villebrådet flyger eller springer upp och skott lossas ska hunden stanna och därefter ska den på kommando apportera bytet till jägaren. Rasen är envisare än de flesta spaniels, men den är också fridsammare. Rätt tränad med tålamod, bestämt men vänligt blir den en utmärkt jakthund. Många individer har även visat bra resultat inom viltspår.Rasen fungerar också utmärkt som familjehund i ett aktivt hem.

Hälsa
Rasen får betraktas som relativt frisk.

Egenskaper / Mentalitet
Den är livlig och glad, men ändå sansad och lugn. Den är jämn i humöret, stressar inte upp sig och den skäller mycket sällan, men pratar gärna. Field spanielns mest utpräglade drag är dess integritet. Det är inte en hund som ögonblickligen och reservationslöst accepterar vem som helst. Detta gör att man får intryck av en viss värdighet hos rasen. Den får vara reserverad, men aldrig skygg. Rasen är mycket signalsäker. Behandlad med tålamod, bestämt men vänligt är den en mjuk hund som är mån om att vara till lags. Den är av naturen otroligt trogen sin ägare. 

Storlek och utseende
Field spaniel är en välbalanserad, ädel, välväxt jakthund, byggd för rörlighet och uthållighet. Huvudet ska ge intryck av god klass, karaktär och ädelhet och vara väl utmejslat. Färg: Svart, blue roan (svartskimmel), leverbrun, liver roan (brunskimmel) eller någon av dessa färger med tanteckning. Hos enfärgade hundar är det tillåtet med vitt eller roan (skimmel) på bröstet. Det är oacceptabelt med rent svart och vitt, leverbrunt och vitt, orange, röd eller gyllene. Mankhöjd för både hanar och tikar är ca 46 cm och vikt 18–25 kg. 

Pälsvård
Pälsen ska vara lång och åtliggande, glansig och silkesaktig, aldrig lockig, kort eller sträv. Den skall vara tät och tålig mot väder och vind. Pälsen ska vara riklig på bröstet, kroppens undersida och på benens baksidor, men inte nedanför hasorna. Valpar och unga hundar kan ha mycket tjock päls, medan vissa hundar har vuxen päls från början. Field spaniel trimmas på huvudet, halsens undersida, ovansidan ytterörat samt tassarna. (...)

Att tänka på - field spaniel

Om du funderar på att skaffa en field spaniel, tänk på att...

  • Det är en mjuk hund som måste behandlas konsekvent, men utan hårda ord eller handlag.
  • Field spaniel är inte uppdelad i jakt/sällskapstyp, utan båda kan förekomma i samma kullar.
  • Den avlas på individer och inte utefter färg.
  • Rasen utvecklas långsamt. Tikar är fullvuxna vid 2–3 års ålder och hanar ca 4 år.
  • Rasen är relativt ung. Man kan se spår av de inkorsningar av andra raser som skett och därför kan de se lite olika ut.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben” 

" Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper field spaniel.

Det avelsarbete som klubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att Du som valpköpare skall få en frisk och duglig hund. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt.

Det är därför viktigt att Du röntgar hundens höfter då den uppnått ett års ålder, ögonlyser när hunden uppnått ett års ålder och ca sex års ålder och gärna ännu senare, samt att Du gärna meriterar hunden på t.ex. mentalbeskrivning/jaktprov/utställning/viltspår helst före två års ålder. 

Allt detta oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej. 

Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att också nästa generation valpköpare har möjlighet att få en frisk och sund field spaniel.

     
Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper hanhund.

Field spanielrasen är numerärt så extremt liten att det är mycket svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära besläktade med varandra. Uppfödarna har oftast heller inte möjlighet att hålla med egna obesläktade hanar i den utsträckning som behövs.

På grund av detta måste alla field spanielhanar, även de som 'bara' är tänkta som sällskapshundar, räknas som potentiella avelshundar - just Din fieldhane också!

Därför är det extra viktigt att Du som hanhundsägare höftledsröntgar och ögonlyser-, samt ställer Din sunda och trevliga fieldhane till förfogande för avel, till likaledes sunda och trevliga tikar.

På så sätt hjälper Du till med field spanielrasens fortsatta överlevnad!

För mer information, kontakta Din uppfödare och Field Spaniel Klubben. 
       
Till sist vill vi önska Dig lycka till med Din field spaniel "
 

(2004-01-10: http://home.swipnet.se/~w-121182/ha_field.htm) 

Lite historia

Field spanielrasen uppstod i slutet av artonhundratalet då man blandade engelsk springer-, engelsk cocker- och sussex spaniel. En liten skvätt irländsk vattenspaniel ingår också liksom basset hound. Långt in på 1900-talet registrerades valparna där de bäst passade in så i en och samma kull kunde det finnas tex både field och cocker, i början var det bara vikten som skiljde dem åt.
I början av nittonhundratalet gick det utför med rasen exteriört då man ville ha dem så långa och låga som möjligt, och på 1920-och 30-talen blandade man in ett flertal engelska springer spaniels för att rasen skulle överleva.
Andra världskriget blev en kraftig flaskhals för rasen och de efterkrigshundar som alla nutida fieldar går tillbaka på består endast av fyra halvsystrar, en hane släkt med dem ungefär såsom kusin respektive bror, samt en engelsk springer spaniel som användes till en fieldtik på 1950-talet för att bredda avelsbasen. Sedan dess har stamboken varit sluten.  

Källor: Grayson P 1984 The History and Management of the Field Spaniel, RAS Field Spaniel, Fleckenbase.de

Hälsa / Health

Hösten 2021 utarbetade Field spanielklubbens styrelse tillsammans med uppfödare och medlemmar nya rasspecifika avelsstrategier (RAS) och i väntan på att dessa ska klubbas igenom av Svenska kennelklubben (SKK) kommer här nedan lite av informationen om avel och hälsa gällande field spaniel.


Fertilitet

Field spanielrasens stora problem handlar om fertiliteten, tex är det inte ovanligt med sterila hanar och att hundar av båda könen inte lyckas få till parningar. Exempelvis gjordes femton parningsförsök i Sverige och Norge under 2021 och bara vid nio av dessa lyckades hundarna få till parning, och av detta blev det endast fem kullar.
Så skaffar du dig en field spaniel köper du dig inte 'bara en sällskapshund' - du skaffar dig en hund som kan komma att behöva användas i avel, för rasens överlevnads skull!


Hanhundar

Alla field spanielhanar är att betrakta som potentiella avelsdjur.
Vill du hjälpa rasen överleva kan du göra det genom att se till att din friska trevlige hane finns tillgänglig för avel, och alltid har sina årliga hälsoundersökningar uppdaterade enligt nedan, då han kan behöva ställa upp med kort varsel.


Höfter

Viktigt att alla field spaniels höftledsröntgas när de fyllt ett år.
Använd hundar i avel vilka har höftledsröntgenresultaten A/B, eller den ena C och den andra A/B.
Av de fieldar som röntgades i Sverige 2012-2021 hade ca 13% höftledsdysplasi (HD) vilket är en utvecklingsrubbning i höftleden. Förenklat kan sägas att ju fler i nära familj som har HD desto mer anlag för HD har individen. För att kunna undvika att använda hundar med mycket anlag för dysplasi i avel behöver därför alla field spaniels höftledsröntgas.
Det går inte att avgöra om en hund har HD utan röntgen. Vet man om att hunden har HD är det mycket man kan göra i förebyggande syfte för att undvika lidande för hunden, därför behöver alla individer röntgas för sin egen skull.
Läs mer om HD härochbeställ avläsning här.


Hjärtan

Viktigt att alla field spaniels hjärtauskulteras (lyssnas på av veterinär) regelbundet livet ut, så boka exempelvis in hjärtauskultation vid varje veterinärbesök av annan orsak, som tex höftledsröntgen, vaccination, seniorkontroll.
Använd hundar i avel vilkas hjärtan auskulterats av veterinär inom ett år före parning.
Det har dykt upp några fall av olika hjärtsjukdomar i rasen varav någon som utvecklas med åldern, så auskultation används för att få reda på hur o/vanligt det är i rasen, samt för att undvika att råka använda hund med eventuell hjärtsjukdom i avel. Viktigt är att tala om för auskulterande veterinär att det dykt upp olika sorters sjukdomar i rasen, så att de lyssnar noga.


Ögon

Använd hundar i avel vilka ögonlysts inom ett år före parning.
Det är ovanligt inom rasen med ögonsjukdomar som påverkar hundens syn. Av totalt 228 ögonlysningar gjorda i Sverige åren 2012-2021 diagnotiserades exempelvis endast en (1) field med total katarakt, men för att undvika att råka använda hund med allvarligare ögonsjukdom i avel ögonlyses avelsdjuren.
Läs mer om ögonsjukdomar härochhitta ögonlysare nära dig här.


Mellanhänder

Inom rasen finns en utvecklingsrubbning som ibland kan dyka upp och då ungefär vid tandömsningen - valpen blir vek i mellanhänderna. Av de 64 st som svarade på FSKs enkät 2021 svarade 7,8 % ja på frågan ”Har hunden hatt myke mellomhender?”.
Detta rättar vanligen till sig efter ett par månader, viktigt är dock att hålla valpen ordentligt slank och att inte låta den utsätta frambenen för hårda stötar genom att tex hoppa upp och ner ur möbler.