kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel

Hälsa / Health

Hösten 2021 utarbetade Field spanielklubbens styrelse tillsammans med uppfödare och medlemmar nya rasspecifika avelsstrategier (RAS) och i väntan på att dessa ska klubbas igenom av Svenska kennelklubben (SKK) kommer här nedan lite av informationen om avel och hälsa gällande field spaniel.


Fertilitet

Field spanielrasens stora problem handlar om fertiliteten, tex är det inte ovanligt med sterila hanar och att hundar av båda könen inte lyckas få till parningar. Exempelvis gjordes femton parningsförsök i Sverige och Norge under 2021 och bara vid nio av dessa lyckades hundarna få till parning, och av detta blev det endast fem kullar.
Så skaffar du dig en field spaniel köper du dig inte 'bara en fyrbent kompis' - du skaffar dig en hund som kan komma att behöva användas i avel, för rasens överlevnads skull!


Hanhundar

Alla field spanielhanar är att betrakta som potentiella avelsdjur.
Vill du hjälpa rasen överleva kan du göra det genom att se till att din friska trevlige hane finns tillgänglig för avel, och alltid har sina årliga hälsoundersökningar uppdaterade enligt nedan, då han kan behöva ställa upp med kort varsel.


Höfter

Viktigt att alla field spaniels höftledsröntgas när de fyllt ett år.
Av de fieldar som röntgades i Sverige 2012-2021 hade ca 13% höftledsdysplasi (HD) vilket är en utvecklingsrubbning i höftleden. Förenklat kan sägas att ju fler i nära familj som har HD desto mer anlag för HD har individen. För att kunna undvika att använda hundar med mycket anlag för dysplasi i avel behöver därför alla field spaniels höftledsröntgas.
Hundar som används i avel har grad A/B eler den ena C och den andra A/B.
Det går inte att avgöra om en hund har HD utan röntgen. Vet man om att hunden har HD är det mycket man kan göra i förebyggande syfte för att undvika lidande för hunden, därför behöver varje enskild individ röntgas för sin egen skull.

Läs mer om HD här och beställ avläsning här.


Hjärtan

Viktigt att alla field spaniels hjärtauskulteras (lyssnas på av veterinär) regelbundet livet ut, så boka exempelvis in hjärtauskultation vid varje veterinärbesök av annan orsak, som tex höftledsröntgen, vaccination, seniorkontroll.
Det har dykt upp några fall av olika hjärtsjukdomar i rasen varav någon som utvecklas med åldern, så auskultation används för att få reda på hur o/vanligt det är i rasen, och för att undvika att råka använda hund med hjärtsjukdom auskulteras avelsdjuren innan avel.
Viktigt är att tala om för auskulterande veterinär att det dykt upp olika sorters sjukdomar i rasen, så att de lyssnar noga.Ögon

Det är ovanligt inom rasen med ögonsjukdomar som påverkar hundens syn. Av totalt 228 ögonlysningar gjorda i Sverige åren 2012-2021 diagnotiserades exempelvis endast en (1) field med total katarakt, men för att undvika att råka använda hund med allvarligare ögonsjukdom ögonlyses avelsdjuren innan avel.
Läs mer om ögonsjukdomar här och hitta ögonlysare nära dig här.


Mellanhänder

Inom rasen finns en utvecklingsrubbning som ibland kan dyka upp och då ungefär vid tandömsningen - valpen blir vek i mellanhänderna. Av de 64 st som svarade på FSKs enkät 2021 svarade 7,8 % ja på frågan ”Har hunden hatt myke mellomhender?”.
Detta rättar vanligen till sig efter ett par månader, viktigt är dock att hålla valpen ordentligt slank och att inte låta den utsätta frambenen för hårda stötar genom att tex hoppa upp och ner ur möbler.

Valp med veka mellanhänder

Samma hund med normala mellanhänder vid ca 8 månaders ålder