kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel


Se nya färgsidan här!
See the new colour page here! ATT AVLA FÖR FÄRG, NEDÄRVNING
 TO BREED FOR COLOUR, INHERITANCE

 Gentest

Idag finns gentest för många färger på hund. De lokus och alleler som verkar vara relevanta för field är dessa:
E-lokus:
'Em' - mörk mask i ansiktet, och är dominant över
'E' - svart/brunt (snarare icke rött/orange/gyllene), som är dominant över
'e' - rött/orange/gyllene. 
B-lokus:
'B' - svart, som är dominant över
'b' - brunt.

K-lokus:
'KB' - tillåter ej tantecken (och ej sobel och ej mask) att synas, och är dominant över
'ky' - tillåter tantecken (och sobel och mask) att synas. 
A-lokus:
'ay' - sobel, som är dominant över
'at' - tantecken. 
S-lokus:
'S' - enfärgat (icke brokigt), som är dominant över
'sp' - brokigt.
T-lokus: ’T’ - skimmel
 (roan) är dominant över ’t’ - klartecknat, men än finns det inte gentest för klartecknat respektive roan (skimmel). 


 Gene tests

Today there are gene tests for many dog colours. The loci and alleles that seem relevant for Fields are theese :
E-locus:
'Em' - dark facial mask, which is dominant over
'E' - black/brown (or rather not red/orange/golden), which is dominant over
'e' - red/orange/golden.
B-locus:
'B' - black, which is dominant over
'b' - brown.

K-locus:
'KB' - does not allow tan points (or sable or mask) to be seen, which is dominant over
'ky' - allows tanpoints (and sable and mask) to be seen.
A-locus:
'ay' - sable, which is dominant over
'at' - tan points.
S-locus:
'S' - solid, which is dominant over
'sp' - piebald (colour broken with white).
T-locus: ’T’ - roan is dominant over ’t’ - clear or ticked, but there are no gene tests yet to determine roan or clear/ticked. 

_______________________________________

OBS Nedan EJ uppdaterat.
NOTE below is NOT updated.


1 Svart respektive leverbrunt

1.1 Hur gör man för att få svarta valpar?
För att få svarta valpar måste minst ena föräldern vara svart.
Vill man ha så många svarta som möjligt och så få leverbruna som möjligt ska man
i första hand para två svarta med varandra vilka båda har dubbelt anlag för svart vilket ger 100% svart,
eller para en svart med dubbelt anlag för svart med en svart som har anlag för leverbrunt vilket ger 100% svart,
eller para en svart med dubbelt anlag för svart med en leverbrun vilket ger 100% svart,
i andra hand para två svarta med varandra som båda har anlag för leverbrunt vilket statistiskt ger 75% svart och 25% leverbrunt,
i tredje hand para en svart med anlag för leverbrunt med en leverbrun vilket statistiskt ger 50% svart och 50% leverbrunt.

1.2 Hur gör man för att få leverbruna valpar?
För att få leverbruna valpar måste båda föräldrarna ha anlag för leverbrunt.
Vill man ha så många leverbruna som möjligt och så få svarta som möjligt ska man i första hand para leverbrun med leverbrun vilket ger 100% leverbrunt,
i andra hand para en leverbrun med en svart som har anlag för leverbrunt vilket statistiskt ger 50% leverbrunt och 50% svart,
i tredje hand para två svarta med varandra som båda har anlag för leverbrunt vilket statistiskt ger 25% leverbrunt och 75% svart.

1.3 Hur vet man om hunden har anlag för svart?
Om hunden är svart har den anlag för svart.
Det finns också gentest som visar på om hunden har dubbelt anlag för svart - BB, eller ett anlag för svart och ett dolt anlag för brunt - Bb.
Det enda sättet att utan gentest vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för svart, är först och främst att den svarta hunden har två svarta föräldrar, plus att alla valpar efter den är svarta även när den andra parten är leverbrun eller har anlag för leverbrunt.

1.4 Hur vet man om hunden har anlag för leverbrunt?
Det finns gentest som visar om hunden har dubbelt anlag för brunt - bb, eller om den har ett anlag för svart och ett dolt anlag för brunt - Bb.
En hund som själv är leverbrun har dubbelt anlag för leverbrunt. En svart hund som har en förälder eller en avkomma som är leverbrun, har anlag för leverbrunt. Detta är de tre varianter som utan gentest helt säkert talar om att en hund har anlag för leverbrunt.

2 Tantecken

2.1 Hur gör man för att få icke tantecknade valpar?
För att få icke tantecknade (förkortat icketan) valpar måste minst ena föräldern vara icketan.
Vill man ha så många icketan som möjligt och så få tantecknade som möjligt ska man
i första hand para två icketan som båda har dubbelt anlag för icketan vilket ger 100% icketan, eller para en icketan med dubbelt anlag för icketan med en icketan som har anlag för tantecknat vilket ger 100% icketan,
i andra hand para två icketan med varandra som båda har anlag för tantecknat vilket statistiskt ger 75% icketan och 25% tantecknade,
i tredje hand para en icketan med anlag för tantecknat med en tantecknad vilket statistiskt ger 50% icketan och 50% tantecknade.
OBS Se ny forskning gällande tanteckning här.

2.2 Hur gör man för att få tantecknade valpar?
För att få tantecknade valpar måste båda föräldrarna ha anlag för tantecken.
Vill man ha så många tantecknade som möjligt och så få icketan som möjligt ska man
i första hand para tantecknad med tantecknad vilket ger 100% tantecknat,
i andra hand para en tantecknad med en icketan som har anlag för tantecken vilket statistiskt ger 50% tantecknat och 50% icketan,
i tredje hand para två icketan med varandra som båda har anlag för tantecken vilket statistiskt ger 25% tantecknat och 75% icketan.
OBS Se ny forskning gällande tanteckning här.

2.3 Hur vet man om hunden har anlag för icke tantecken?
Det finns gentest som påvisar tantecken eller icke via K- och A-locus. Test för K-locus visar på om en icketan hund har dubbelt anlag för icketan - KbKb, eller ett anlag för icketan och ett dolt anlag som tillåter tantecken - Kbky.
Om hunden är icke tantecknad har den anlag för icke tantecken.
Det enda sättet att utan gentest vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för icketan, är först och främst att den har två icketan föräldrar, plus att alla valpar efter den alla är icketan även när den andra parten är tantecknad eller har anlag för tantecken.

2.4 Hur vet man om hunden har anlag för tantecken?
Det finns gentest som påvisar tantecken via K- och A-locus. Test för K-locus visar på om en icketan hund har dubbelt anlag för icketan - KbKb, eller ett anlag för icketan och ett som tillåter tantecken - Kbky, och visar att en tantecknad hund har dubbelt anlag som tillåter tan - kyky. Men för att bli tantecknad måste hunden också på A-locus vara - atat.
En hund som själv är tantecknad har dubbelt anlag för tantecken. En icke tantecknad hund som har en förälder eller en avkomma som är tantecknad, har anlag för tantecken. Detta är de tre varianter som helt säkert talar om att en hund har anlag för tantecken.
Men, på icke tantecknade hundar som man vet har anlag för tantecken kan det ofta lysa igenom svaga tantecken, tex i ögonbrynen eller under svansen. Man kan alltså misstänka att icke tantecknade hundar där det lyser igenom svaga tantecken, har anlag för tantecken.

3 Enfärgat respektive brokigt

3.1 Hur gör man för att få enfärgade valpar?
För att få enfärgade (icke brokiga) valpar måste minst ena föräldern vara enfärgad.
Vill man ha så många enfärgade som möjligt och så få brokiga som möjligt ska man
i första hand para två enfärgade vilka båda har dubbelt anlag för enfärgat vilket ger 100% enfärgade,
eller para en enfärgad med dubbelt anlag för enfärgat med en enfärgad som har anlag för brokigt vilket ger 100% enfärgade,
eller para en enfärgad med dubbelt anlag för enfärgat med en brokig vilket ger 100% enfärgade,
i andra hand para två enfärgade med varandra vilka båda har anlag för brokigt vilket statistiskt ger 75% enfärgade och 25% brokiga,
i tredje hand para en enfärgad med anlag för brokigt med en brokig vilket statistiskt ger 50% enfärgade och 50% brokiga.

3.2 Hur gör man för att få brokiga valpar?

För att få brokiga valpar måste båda föräldrarna ha anlag för brokigt. 
Vill man ha så många brokiga som möjligt och så få enfärgade (icke brokiga) som möjligt ska man 
i första hand para brokig med brokig vilket ger 100% brokigt,
i andra hand para en brokig med en enfärgad som har anlag för brokigt vilket statistiskt ger 50% brokiga och 50% enfärgade,
i tredje hand para två enfärgade med varandra vilka båda har anlag för brokigt vilket statistiskt ger 25% brokigt och 75% enfärgade.

3.3 Hur vet man om hunden har anlag för enfärgat?
Det finns gentest som informerar om den enfärgade hunden har dubbelt anlag för enfärgat - N/N (el SS), eller ett anlag för enfärgat och ett dolt anlag för brokigt - S/N (el Ssp).
Om hunden är enfärgad (icke brokig) har den anlag för enfärgat.
Det enda sättet att utan gentest vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för enfärgat, är först och främst att den har två enfärgade föräldrar, plus att alla valpar efter den är enfärgade även när den andra parten är brokig eller har anlag för brokigt.

3.4 Hur vet man om hunden har anlag för brokigt?
Det finns gentest som informerar om hunden har dubbelt anlag för brokigt (dvs själv är brokig) - S/S (el spsp), om den enfärgade hunden har ett dolt anlag för brokigt - S/N (el Ssp), eller inget anlag för brokigt N/N (SS)
. Olika gentestföretag använder olika boktavsbeteckningar för resultat på S-locus.
En hund som själv är brokig har dubbelt anlag för brokigt. En enfärgad (icke brokig) hund som har en förälder eller en avkomma som är brokig, har anlag för brokigt. Detta är de tre varianter som utan gentest helt säkert talar om att en hund har anlag för brokigt.
Men, enfärgade hundar som man vet har anlag för brokigt har ofta vit eller roan bröstfläck. Man kan alltså misstänka att enfärgade hundar som har vit el roan bröstfläck har anlag för brokigt. Dock bara misstänka då vit fläck på bröstet eller på en tå etc även förekommer på raser som bara har enfärgade individer. Den vita färgfläcken beror då på en 'miss' under fosterstadiet då färgpigmentet blev till.

4 Roan (skimmel) respektive klartecknat (skäck, leverbrun & vit, svart & vit)

4.1 Hur gör man för att få roan valpar?
För att få roan valpar måste minst ena föräldern ha anlag för roan och båda föräldrarna ha anlag för brokigt.
Vill man ha så många roan som möjligt ska man
i första hand para två roan med varandra vilka båda har dubbelt anlag för roan vilket ger 100% roan,
eller para en roan med dubbelt anlag för roan med en roan som har anlag för klartecknat vilket ger 100% roan,
eller para en roan med dubbelt anlag för roan med en klartecknad vilket ger 100% roan,
i andra hand para två roan med varandra vilka båda har anlag för klartecknat vilket statistiskt ger 75% roan och 25% klartecknat,
i tredje hand para en roan med anlag för klartecknat med en klartecknad vilket statistiskt ger 50% roan och 50% klartecknat,
eller para en enfärgad (icke brokig) med anlag för brokigt och dubbelt anlag för roan med en klartecknad eller en roan vilket statistiskt ger 50% enfärgat och 50% roan,
eller para en roan med dubbelt anlag för roan med en enfärgad som har anlag för roan eller klartecknat vilket statistiskt ger 50% enfärgat och 50% roan,
i fjärde hand para en roan med anlag för klartecknat med en enfärgad som har anlag för roan och klartecknat vilket statistiskt ger 50% enfärgat, 37,5% roan, 12,5% klartecknat,
i femte hand para en roan med anlag för klartecknat med en enfärgad som har dubbelt anlag för klartecknat vilket statistiskt ger 50% enfärgat, 25% roan och 25% klartecknat,
i sjätte hand para två enfärgade hundar med varandra där båda har ett anlag för klartecknat och ett anlag för roan, vilket statistiskt ger 75% enfärgat, 18,75% roan och 6,25% klartecknat,
i sjunde hand para två enfärgade hundar med varandra där den ena har dubbelt anlag för klartecknat och den andra ett anlag för klartecknat och ett för roan, vilket statistiskt ger 75% enfärgat, 12,5% roan och 12,5% klartecknat.

4.2 Hur vet man om hunden har anlag för roan?
Ännu finns inget gentest vad gäller roan respektive klartecknat.
Om hunden är roan har den anlag för roan. Om en enfärgad hund har roan avkomma med en klartecknad hund har den enfärgade hunden anlag för roan.
Det enda sättet att vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för roan, är först och främst att den har två roan föräldrar, eller har en roan förälder och en enfärgad förälder med anlag för roan, eller har två enfärgade föräldrar som båda har anlag för roan, plus att alla brokiga valpar efter den är roan, även när den andra parten är klartecknad eller har anlag för klartecknat.
Om en enfärgad hund har en roan bröstfläck istället för vit bröstfläck kan man misstänka att hunden har anlag för roan.

4.3 Hur vet man om hunden har anlag för klartecknat?
Ännu finns inget gentest vad gäller roan respektive klartecknat.
En hund som själv är klartecknad har dubbelt anlag för klartecknat. En hund som har en förälder eller en avkomma som är klartecknad, har anlag för klartecknat. Detta är de tre varianter som helt säkert talar om att en hund har anlag för klartecknat.
Det enda sättet att vara hyfsat säker på att den enfärgade hunden har dubbelt anlag för klartecknat, är först och främst att den har två föräldrar som båda har anlag för klartecknat, plus, att den har ett stort antal valpar efter sig där alla brokiga är klartecknade när den andra parten är klartecknad eller har dubbelt anlag för klartecknat.
Om en enfärgad hund har vit bröstfläck istället för roan bröstfläck kan man misstänka att hunden har anlag för klartecknat.

5 Info om red, orange, golden kommer så småningom.
Det finns gentest som informerar om hunden har dubbelt ee-anlag dvs själv är röd/orange/gyllene, eller har ett dolt anlag för röd/orange/gyllene - e.

6 Info om sobel kommer så småningom.
Det finns gentest som informerar om hunden har dubbelt sobelanlag - AyAy, ett sobelanlag - Ay, eller inget, samt om hunden har dubbelt anlag som inte tillåter sobel att synas - KBKB, om den har ett sådant och ett anlag som tillåter sobel att synas KBky, eller dubbelt anlag som tillåter sobel att synas - kyky.
 

 Vilka färger det kan bli i olika färgkombinationer
av de färger som nämns i standarden
(uppdatering vad gäller red, orange, golden kommer så småningom)
 What colours can be produced
from the colours mentioned in the standard
(info about red, orange, golden will come eventually)

Black + black 
,
black + blue roan,
black + black & tan,
black + blue roan & tan,
black + black/white,
black + black/white & tan,
black + liver,
black + liver roan,
black + liver & tan,
black + liver roan & tan,
black + liver/white,
black + liver/white & tan,
black & tan + blue roan,
black & tan + black/white
,
black & tan + liver,
black & tan + liver roan,
black & tan + liver/white,
blue roan + liver
,
blue roan + liver & tan,
blue roan & tan + liver,
black/white + liver,
black/white + liver & tan
or
black/white & tan + liver
= black, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, all colours and markings mentioned in the standard; black, blue roan, black & tan, blue roan & tan, black/white, black/white & tan, liver, liver roan, liver & tan, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Black & tan + black & tan
black & tan + blue roan & tan,
black & tan + black/white & tan,
black & tan + liver & tan,
black & tan + liver roan & tan,
black & tan + liver/white & tan,
blue roan & tan + liver & tan
or
black/white & tan + liver & tan 

= black & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, blue roan & tan, black/white & tan, liver & tan, liver roan & tan, liver/white & tan.

Blue roan + blue roan,
blue roan + blue roan & tan,
blue roan + black/white,
blue roan + black/white & tan,
blue roan + liver roan,
blue roan + liver roan & tan,
blue roan + liver/white,
blue roan + liver/white & tan,
blue roan & tan + black/white,
blue roan & tan + liver roan,
blue roan & tan + liver/white,
black/white + liver roan,
black/white + liver roan & tan
or
black/white & tan + liver roan
= blue roan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, blue roan & tan, black/white, black/white & tan, liver roan, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Blue roan & tan + blue roan & tan,
blue roan & tan + black/white & tan,
blue roan & tan + liver roan & tan,
blue roan & tan + liver/white & tanor
black/white & tan + liver roan & tan 

= blue roan & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, black/white & tan, liver roan & tan, liver/white & tan.

Black/white + black/white,
black/white + black/white & tan,
black/white + liver/white,
black/white + liver/white & tanor
black/white & tan + liver/white 

= black/white, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, black/white & tan, liver/white, liver/white & tan.

Black/white & tan + black/white & tanor
black/white & tan + liver/white & tan
= black/white & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver/white & tan.

Liver + liver 
,
liver + liver roan,
liver + liver & tan,
liver + liver roan & tan,
liver + liver/white,
liver + liver/white & tan,
liver & tan + liver roanor
liver & tan + liver/white 

= liver, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver roan, liver & tan, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Liver & tan + liver & tan,
liver & tan + liver roan & tanor
liver & tan + liver/white & tan
= liver & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver roan & tan, liver/white & tan.

Liver roan + liver roan 
,
liver roan + liver roan & tan,
liver roan + liver/white,
liver roan + liver/white & tanor
liver roan & tan + liver/white 

= liver roan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Liver roan & tan + liver roan & tanor
liver roan & tan + liver/white & tan
= liver roan & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver/white & tan.

Liver/white + liver/whiteor
liver/white + liver/white & tan
= liver/white, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver/white & tan.

Liver/white & tan + liver/white & tan
= liver/white & tan.

 Kontakta mig om du vill veta hur stor andel av varje färg man kan förvänta sig i en viss avelskombination! - 
 Contact me if you want to know the percentage of each colour you can expect from a certain combination! 


 FÄRGNEDÄRVNING, HUR DET BLIR SOM DET BLIR

"s.k. recessiva eller vikande anlag (…) måste, för att komma till synes, finnas i dubbel upplaga hos individen, dvs. att de måste finnas hos båda föräldradjuren.
Motsatsen är dominant eller täckande anlag, där det räcker att anlaget kommer från den ena föräldern för att synas.(Haave K 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi av Kari Haave)

"Leverbrunt är recessivt till svart i alla raser där färgnedärvningen har analyserats, och denna nedärvningsgång bekräftades även hos field spaniel. Detta innebär helt enkelt att från svarta föräldrar kan man få leverbruna valpar, men inte tvärtom.” (Robinson R 1996: Colour Inheritance in the Field Spaniel, översättning CN)

"tan-teckning (…) nedärvs oberoende av övriga färger. Anlaget måste finnas i dubbel uppsättning, dvs. hos båda föräldrarna, för att teckningen skall framträda. (…)
Man kan ibland skönja en (…) hunds anlag för denna teckning genom att svaga tecken på tan-mönstret kan synas i soljus." (Haave K 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi av Kari Haave)

Roan produceras genom en kombination av två olika gener vilka är kända som brokigt, respektive melering. (…)
Den brokiga teckningen nedärvs som recessivt till enfärgat. (…)
Meleringgenen nedärvs som dominant över icke-melering, d.v.s. två klartecknat brokiga hundar kan inte producera roantecknade valpar, men två roantecknade hundar kan producera klartecknat brokiga valpar. (…)
Vad beträffar nedärvningen av mängden melering så kontrolleras denna av modifierande polygener. Om en speciell mängd melering är önskad, kan man bara få fram den om man parar två hundar med just den mängden melering. Alltså är rekommendationen att para roan med roan och att använda speciellt utvalda hundar med rätt mängd melering.” (Robinson R 1996: Colour Inheritance in the Field Spaniel, översättning Cia Norberg)
"Ofta (men inte alltid) visar sig det (…)
 att valpar med brokigt anlag föds med en liten strimma av vitt på bröstet eller mellan trampdynorna. Valpar kan även födas med vitt på nosen. 
Det är förvånansvärt hur ofta dessa 
(...) färgningar’ växer bort med tiden, kanske inte tills valpen är leveransklar vid åtta veckor - men fläcken är ofta borta när valpen kommer upp i nio månaders ålder.” (Haave K 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi av Kari Haave)


 Denna artikel nedan skrevs innan de senaste upptäckterna inom genetiken kring tantecken, så bokstavsbeteckningarna kring just tantecknen stämmer inte. Författaren förutsätter också att det bara finns anlag i rasen gällande standardenliga färger, men det finns ju också anlag för enligt standarden icke önskvärda färger
 This article below was written before the latest discoverys considering the genetics for tan points, so the symbols considering tan points are not fully correct. The author also writes the article as if the breed only show and carry for the colours ok by the standard, while there actually are others too.


 COLOUR INHERITANCE IN THE FIELD SPANIEL

- by Roy Robinson -

The Field Spaniel is one of the popular Spaniel group of dogs. The breed is bred in a number of colour varieties and, recently, an investigation has been completed to determine the modes of inheritance of these. It is possible to do this if the colours of pups are known for a large enough number of litters. The results from the study were not remarkable in the sense of new discoveries but interesting nonetheless.

The self liver emerged as the predominant colour, as shown by the large number of mating reported for the variety. However, several other colours exist for the breed, such as the self black, the black and tan and the liver and tan. Each of the varieties may be bred in conjunction with a roan pattern. In this combination, the flecked pattern of roan assumes the colour of the variety.

There are two sorts of indistinguishable all-black varieties in the dog. Although so similar in appearance, these are due to genes which are inherited differently. One is termed solid or dominant black and the other, recessive black. It would have been impossible to distinguish between the two but for the prescence of black and tan in the breed. It is known from studies with other breeds, 1) that dominant black behaves as a dominant to black and tan, whereas, 2) black and tan behaves as a dominant to recessive black.

For the first case, this means that it is possible to breed black and tan pups from a mating between two blacks but not the converse, black pups from two black and tan parents. In the second case, the reverse holds, black pups can be produced from a mating between two black and tans but not black and tan pups from black parents.

Several litters were recorded in which black and tan pups occured from black parents. This indicates that the first case is almost certainly correct for the Field Spaniel. This finding is not unexpected since the dominant black gene appears to be responsible for self-black in the majority of breeds.

Liver behaves as a recessive to black in every breed in which the inheritance of the colour has been analysed and this mode of inheritance was confirmed for the Field Spaniel. Simply put: it means that liver pups will be bred from black parents but not the converse.

Black and liver are the two base colours for the dog. All dogs are coloured by one or the other even if certain modifications would suggest otherwise. Strictly speaking, tan coloration is a pattern, not a colour. Therefore, it is possible to have black and tan and liver and tan as two distinct varieties. Colour and pattern are inherited independently so that, for example, a self black mated to a liver and tan will produce self black pups.

These black offspring, mated together, will produce pups in the expected ratio of 9 self black, 3 black and tan, 3 self liver, and 1 liver and tan. Alternatively, the mating could be to liver and tan, when they will produce self black, black and tan, liver, and liver and tan pups in the expected ratio of 1:1:1:1, respectively.

Roan is produced by a combination of two genes which are known as piebald pattern and ticking, respectively. The former produces white areas in the coat of various size; anywhere on the shoulders, body or legs. These are white at birth but become diffused with coloured hairs at a few weeks of age onwards. This is where the ticking enters the picture. The colour of the ticking will match that of the solid coloured areas of the coat. There are, indeed, four varieties of roan.

The piebald pattern is inherited as a recessive to solid colour. The pattern is also inherited independently of liver or tan pattern. To illustrate this, suppose a black roan is mated to a liver. The first cross will be self black and if these are mated to each other (as half brother to sister, say), the pups will consist of black, liver, black roan and liver roan in an expected 9:3:3:1 ratio.

The changing of the clear white areas of the juvenile coat to roan is due to the ticking gene. The ticking is likely to be induced throughout the coat but can only make an appearance in the white areas. The amount of ticking varies a great deal, from what may be described as a light to heavy infusion of coloured hairs.

The ticking gene is inherited as a dominant to non-ticking. That is, ordinary clear piebald patterned dogs will not produce roan pups but roan dogs cold produce clear piebald pups. This is not to say that these will arise in the Field Spaniel or, if they do, they will be somewhat of a rarity.

If only roan patterned individuals occur in the Field Spaniel, irrespective of how these are bred, why should this be the case? The reason is that the ticking gene is present in all dogs even in dogs without a white pattern. It is present but masked and is unseen until a pup is bred with white areas whence it immediately becomes apparent.

In as much as the amount of ticking is inherited, it will be controlled by modifying polygenes. If a given amount is desired, this will only be achieved by breeding together those dogs with the right amount. That is, the recommendation would be to breed roan to roan, selecting those animals with the correct amount. Mating to fully coloured dogs could be unhelpful, or even disastrous, because it is impossible to judge the roan modifying polygenes which these may carry.

For the genetically minded, the following genes and their recognised symbols are present in the Field Spaniel:

Solid Black Tan pattern Black pigment Liver pigment


A s a t B bNo spotted Piebald Spotting No ticking Ticking


S s p t T

T he genotypes of the varieties in terms of the above genes are as follows:

Black Liver Black and tan Liver and tan


A s A s BBSSTT A s A s bbSSTT a t a t BBSSTT a t a t bbSSTTBlack roan Liver roan Black tan roan Liver tan roan


A s A s BBs p s p TT A s A s bbs p s p TT a t a t BBs p s p TT a t a t bbs p s p TT

The above compilation shows the homozygote but it will be appreciated that in practical breeding many dogs will be heterozygous for both black and tan, and roan, will posess the genotype A s a t BBSs p TT.
I am indebted to Mrs. Phyllis Goodwn for kindly collecting the breeding records.

The late Roy Robinson F.I.Biol. was a british Geneticist and Biologist who among other things wrote the book 'Genetics for Dog Breeders', he also wrote articles in 'Our Dogs', and advised the Kennel Club on genetics. Phyllis Goodwin (Maydene Field Spaniels) wrote to Roy Robinson asking him if he would write an article on Colour Inheritance in the Field Spaniel.  He agreed to do this if she would collect the information.  It took Phyllis approximately 15 months to collect the data  he required and he completed the article in 1995, the year before he died. The article appears in the book Phyllis Goodwin has written called: The Field Spaniel - Observations by Phyllis Goodwin.

Brittiske biologen och genetikern Roy Robinson F.I.Biol. skrev bl.a. boken 'Genetics for Dog Breeders', artiklar i brittiska hundtidningen 'Our Dogs', och var rådgivare i genetik åt The Kennel Club. Phyllis Goodwin (Maydene FS) skrev till Roy Robinson och frågade om han kunde skriva en artikel om färgnedärvning hos field spaniel, vilket han sa ja till under förutsättning att Phyllis letade fram informationen han behövde. Det tog ca 15 månader för henne att leta reda på allt detta material, och 1995, året före hans död, avslutade han sin artikel. Denna finns med i den bok Phyllis skrivit: The Field Spaniel - Observations by Phyllis Goodwin.