kennel Ceben - field spaniel

Ceben field spaniel

Viltspår

Förutom att ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt eller vid trafikolyckor och då fyller en synnerligen viktig funktion,
så är viltspårande en rolig fritidssysselsättning för både hund och förare.


Genom att ägna sig åt viltspår med sin hund låter man sin hund få chansen att använda sitt bästa sinne - luktsinnet!


Hur gör man, läs merBöcker
se här

Utrustning
http://www.swedesun.se/jakt-och-spar/
http://www.kilagarden.se/foder/viltspar-klovar_blod
https://www.zoo.se/produkter/hund-butik-online/traning-spar-fritid-bruks/spartraning-sok-apport-hund.html
https://www.haromi.se/traningsredskap/spar-c-22_140.html

Viltspårprov
På viltspårprov finns två klasser - anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella - blod har i förväg har stämplats ut på en ca 600 meter lång sträcka, samtidigt som en klöv släpats för att simulera ett skadat vilt. Minst nio månader ska hunden vara för att få deltaga.
https://www.skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/viltsparprov/
https://ssrk.se/
https://svenskadreverklubben.se/
http://www.taxklubben.org/
https://www.vorsteh.se/

Championat
Tre 1:a pris i öppenklass, detaljer här
https://www.skk.se/sv/utstallning/tips-och-rad/championat-titlar/